Aicinām pieteikties uz semināru “Izmēģinājumu projektu plānošana, 3Rs integrācija pētījumu projektos”, kas notiks 2018.gada 26.novembrī

Aicinām piedalīties seminārā, lai gūtu noderīgu informāciju, kā sekmīgi integrēt 3Rs stratēģiju izmēģinājuma projektos.

3Rs stratēģija - aizstāšana, samazināšana un pilnveide pēdējos gados tiek sekmīgi iekļauta zinātniskajos pētījumos, gan nodrošinot izmēģinājumu dzīvnieku labturību, gan izvēloties un realizējot humānas izmēģinājumu procedūru metodes un tehnikas. 
3Rs galvenie mērķi ir humāna zinātne un kvalitatīvi pētījumu rezultāti: kā liecina pētījumi, izšķirošā nozīme šo kritēriju sasniegšanā ir 3Rs integrācija izmēģinājuma projektos jau to plānošanas stadijā. 
Tādējādi šī semināra tēmas fokusētas uz 3Rs prasību iekļaušanu izmēģinājumu projektos jau plānošanas stadijā.

Norises laiks: 26.11.2018., no plkst. 09.00 līdz 17.00
Norises vieta: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Konferenču zāle, Lejupes ielā 3, Rīgā 
Semināra valoda: angļu
Mērķauditorija: Zinātnieki, doktoranti, maģistranti, kuri pētījumos izmanto izmēģinājumu dzīvniekus.
 
Semināra tēmas

  • Labāka labturība, labāka zinātne. Smagu ciešanu atvieglošana dzīvniekiem, izmēģinājumu procedūru pilnveide
  • Kā dzīvnieku labturības struktūras (DzLS) var sekmēt 3Rs integrāciju projektos, to plānošanas stadijā
  • Pareiza eksperimenta plānojuma nozīme un plānojuma kļūdu sekas
  • Sistemātiskais pārskats, pierādījumu sintēze/analīze: kāpēc tas attiecas uz jūsu pētījumu un 3Rs
  • Rezultātu ticamības jautājums: slikta publicēto pētījumu atkārtojamība un tas, ko mēs varam darīt, lai to mainītu
  • Modeļa izvēle, eksperimentālās vienības, statistiskais spēks (statistics power) un izvairīšanās no neobjektivitātes (bias)

Semināra programma

 

Lektori
Dr. Elliot Lilley BSc PhD FBPhS - ieguvis zinātnisko grādu Farmakoloģijā, King’s College Londonā 1997. gadā, 15 gadus strādājis farmācijas industrijā. Kopš 1998.gada ir Lielbritānijas Farmakoloģijas biedrības kā arī  Dzīvnieku labturības un in vivo farmakoloģijas komitejas biedrs. 2012.gadā pievienojies Karaliskās biedrības nežēlības pret dzīvniekiem novēršanai (RSPCA) komandai, ir zinātniskais vadītājs izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku aizsardzības departamentā. Darbības lauks galvenokārt saistīts ar Refinement (3Rs) pilnveides konceptu integrāciju pētījumos, tostarp samazinot smagas ciešanas izmēģinājumu dzīvniekiem, pilnveidojot eksperimentu dizainu un ētiskos standartus in vivo eksperimentos. Ir pieredzējis lektors dzīvnieku labturības, receptoru teorijas, zāļu izstrādes/ un GI farmakoloģijas jomā un British Journal of Pharmacology dzīvnieku ētikas sadaļas redaktors.

Dr Nuno Henrique Franco - pētnieks Laboratorijas dzīvnieku zinātņu grupā, 3Rs Pētījumu un inovāciju institūtā, Porto Universitātē. Ir Dzīvnieku Labturības Struktūras (ORBEA) biedrs un tās Tīkla (Network)koordinators Porto un 3Rs konsultants citās universitātēs. Ieguvis grādu dabaszinātņu didaktikā un zooloģijā, un doktora grādu biomedicīnā. Ir autors virknei zinātnisko publikāciju par dzīvnieku labturību, ētiku, dabaszinātņu didaktiku u.c. Vadījis laboratorijas dzīvnieku zinātņu kursus pēcdiploma studijās četrās Portugāles universitātēs par izmēģinājumu dzīvnieku labturību, ētiku, eksperimentu dizainu, 3Rs un alternatīvām stratēģijām. Strādājis FELASA/ESLAV/ECLAM darba grupā par smaguma pakāpju noteikšanu izmēģinājumu dzīvniekiem, ieguvis lektora-konsultanta sertifikātu. Ir Bāzeles Deklarācijas Biedrības par caurspīdīgumu dzīvnieku izmantošanai pētniecībā biedrs.

Dalības maksa: EUR 13,00 (ieskaitot PVN), iekļautas kafijas pauzes un izdales materiāli.
Pieteikšanās kārtība: līdz 14. novembrim, rakstot uz e-pastu inta.gulbinska@bior.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus rēķinam.

Pēc semināra katrs dalībnieks saņems apliecību par semināra  “Izmēģinājumu projektu plānošana, 3Rs integrācija pētījumu projektos” noklausīšanos.

Par jautājumiem saistībā ar semināra programmu lūdzam sazināties ar Ivetu Kociņu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošo pētnieci, Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecāko eksperti, zvanot uz mob.tālr. 28365723 vai rakstot uz e-pastu iveta.kocina@bior.lv.
 

Vieta
Lejupes iela 3, Rīga
Datums
26.11.2018 | 09:00