Aizvadīts starptautisks seminārs par jaunākajām tendencēm zivju barības ražošanā, kā arī par pētniecisko darbību šajā jomā

2018. gada 22. novembrī zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā notika seminārs, kurā tika sniegta informācija par zivju barību un tās ietekmi uz produkcijas kvalitāti un zivju veselību, kā arī tika pastāstīts par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām zivju barības ražošanā un par pētniecisko darbību šajā jomā.

Seminārs pulcēja vairāk nekā trīsdesmit akvakultūras jomā iesaistītos speciālistus gan no Latvijas, gan Lietuvas zivju audzēšanas uzņēmumiem. Dānijas un Nīderlandes eksperti informēja klātesošos par galvenajiem pilnveidošanās aspektiem zivju barības ražošanā un ar to saistītajiem pētījumiem un to rezultātiem. Prezentācijās tika iekļauta informācija par barību un barošanas ietekmi uz zivju augšanu, gala produkta – gaļas kvalitāti un to imunitāti – veselību. Tika apskatīta zivju audzēšanas un ražošanas sistēmu attīstība un to galvenie parametri. Seminārā tika sniegta informācija par aktuālākajām lašveidīgo zivju slimībām, profilaktiskajiem un ārstēšanas pasākumiem. Noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar dažu barības piedevu ietekmi uz zivju vielmaiņu, attīstību un imunitāti. Diskusiju laikā abu valstu akvakultūras jomā strādājošie varēja dalīties pieredzē un apmainīties viedokļiem par aktuālākajām ar zivju audzēšanu saistītajām tēmām.

Institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra uzdevums ir palīdzēt zivkopības nozarē strādājošajiem izglītoties, saņemt konsultācijas, kā arī vienot nozares pārstāvjus, tādējādi rodot iespēju pilnveidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību.

foto

foto