AMR datu kopsavilkums par 2017. gadu

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) ir sagatavojusi un publicējusi kopsavilkuma ziņojumu par 2017. gada datiem par antimikrobiālās rezistences (AMR) izplatību Eiropas Savienībā European Union summary report 2017.

Datu kopsavilkums apskatāms arī, izmantojot interaktīvu vizualizācijas rīku, kur pieejama informācija par Salmonella, E. coli and Campylobacter pārtikā AMR data visualisation update 2017.

Galvenās ziņojuma atziņas:

  • Mikroorganismi, kas sastopami cilvēkos, dzīvniekos un pārtikā, turpina izrādīt rezistenci pret plaši lietotām antibiotikām;
  • Salmonella multizāļu rezistences līmenis ir augsts visa Eiropā;
  • Turpretim, Salmonella rezistence pret īpaši nozīmīgiem antimikrobiālajiem līdzekļiem, ko izmanto, lai ārstētu īpaši smagus cilvēku saslimšanas gadījumus, turpina būt zema.

Preses relīze un galvenie secinājumi par ievāktajiem datiem un AMR izplatību EFSA mājaslapā Antimicrobial resistance shows no signs of slowing down

Video par AMR rīka lietošanu AMR DataViz tutorial

Interaktīvs datu kopsavilkums Explore the data: Antimicrobial resistance in Europe