EURL ECVAM apkopojis OECD izstrādātos un uz šo brīdi spēkā esošos Vadlīniiu dokumentus par alternatīvajām testu  metodēm un stratēģijām  regulatīvo  pārbaužu veikšanai.

Aktuālo OECD Vadlīniju sarakstu “ Updates on 3Rs methods for regulatory testing” skatīt šeit.