1.februārī  zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš tikās ar Uzbekistānas Republikas Fergānas reģiona gubernatora vietnieku M.Abdurahmanovu un Uzbekistānas pārtikas nozares uzņēmējiem. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar institūta “BIOR” darbību, īpašu uzmanību pievēršot valsts deleģēto funkciju realizācijai. 

Iepriekšējās pieredzes apmaiņas vizītē pagājušā gada nogalē institūtā “BIOR” viesojās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperti, apgūstot jaunākās analītiskās metodes Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijā. 

Uzbekistānas pārstāvji atzinīgi novērtēja turpmākās sadarbības iespējas pārtikas produktu laboratoriskās kontroles jomā. Tikšanās laikā tika nolemts turpināt konsultēt laboratorijas ekspertus par mūsdienīgas laboratorijas infrastruktūras izveidi “Узстандарт” Uzbekistānā, lai veicinātu mūsdienīgas pārtikas kontroles, monitoringa un uzraudzības izveidi, kas ir svarīgs priekšnosacījums abu valstu pārtikas tirdzniecībā.

BIOR