Dažādu karpu šķirņu audzēšanas un salīdzināšanas pētījums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas dīķos jau ceturto gadu turpinās pētījums/demonstrējums - Dažādu karpu (Cyprinus carpio) šķirņu mazuļu audzēšanas un salīdzināšanas pētījums Latvijas apstākļos. Pētījuma procesā notiek ne tikai dažādu karpu šķirņu audzēšana un salīdzināšana, bet arī audzēšanas procesu uzlabošana, pilnveidošana un inovatīvu risinājumu pielietošana. Šis pētījums notiek sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Aprīļa beigās izaudzētie divgadīgie karpu mazuļi tika ielaisti dīķos un uzsākti audzēšanas sezonas darbi. Šajā noslēdzošajā sezonā karpu mazuļi tiek baroti ar graudiem, līdzīgi kā lielākajā daļā Latvijas dīķsaimniecību. Tiek turpināti dīķu aizsardzības paņēmienu, aizsargtīkla efektivitātes pret zivēdājputniem un elektriskā gana pret zivēdājdzīvniekiem pārbaude. Šīs sezonas laikā nav konstatēts neviens putnu iepīšanās gadījums aizsargtīklos. Pie dīķa tika uzstādīta efektīva novērošanas kamera kā papildus zivju aizsardzības paņēmiens pret maluzvejniecību un lai attālināti varētu novērot dīķos notiekošos procesus. Kamerai ir teicama izšķirtspēja, tās darbība ir līdz 200 m, tā ir aprīkota ar nakts redzamību, un attālināti ir iespējams mainīt tās redzes leņķi un veikt tālummaiņu, kā arī citas funkcijas. Līdzīgi kā iepriekšējos gados zivis tiek barotas, veiktas kontrolzvejas, sekots to veselības stāvoklim, veikti ūdens vides parametru mērījumi un citi pasākumi.

Sezonai noslēdzoties, tiks apkopoti šī gada un visa pētījuma rezultāti, kā arī veikti zivju audzēšanas ekonomiskās efektivitātes aprēķini un sagatavoti ieteikumi karpu audzēšanas procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.