EFSA darbības plāns 2020.-2022.

EFSA 2019. gada nogalē publicēja tās darbības plānošanas dokumentu 2020.-2022. gadam – “Uzticama zinātne drošai pārtikai – aizsargā patērētāju veselību ar neatkarīgu zinātnisko viedokli par pārtikas ķēdi” (Programming Document 2020 – 2022: Trusted science for safe food - Protecting consumers’ health with independent scientific advice on the food chain).

EFSA darbības plāns 2020.-2022. gadam informē visas ieinteresētās puses un sabiedrību par EFSA plānotajām aktivitātēm, kas tieši saistītas ar jauniem izaicinājumiem un iespējām, ko ievieš “Caurredzamības regula” (REGULA (ES) 2019/1381).

EFSA izpilddirektors Bernhards Urls norāda, ka EFSA jāiekļaujas mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē – stabilitātei un efektivitātei jābūt līdzsvarā ar inovācijām un izmaiņām.

Programmā uzsvērtie galvenie darbības mērķi – sabiedrības un ieinteresēto personu uzticība EFSA darbam un apmierinātība ar to; ieinteresēto pušu aktīva iesaiste EFSA darbā; visu pušu savstarpējā sadarbība un komunikācija; aktīva un plaša datu plūsma starp EFSA un datu īpašniekiem; starptautiskā sadarbība; riska novērtēšanas ekspertu tīkla paplašināšana un kapacitātes palielināšana.