Eiropas zušu krājuma papildināšana Latvijas ūdeņos

Lai palīdzētu atjaunot Eiropas zuša krājumu, zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki papildina Latvijas ūdenstilpes un ūdensteces ar stikla zušiem.

14. maijā projekta Nr.19-00-F01114-000001 „Stikla zušu iegāde zušu krājuma papildināšanai Latvijas ūdeņos” ietvaros piecās dažādās upēs (Buļļupe, Daugava, Jugla, Lielā Jugla un Mazā Jugla) un četros ezeros (Juglas ezers, Ķīšezers, Lielais un Mazais Baltezers) tika izlaisti 690 000 stikla zuši. Projekts īstenots, noslēdzot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem” ietvaros organizētās zušu krājuma papildināšanas aktivitātes.

Zutis ir kritiski apdraudēta suga, jo pēdējās desmitgadēs zušu īpatņu skaits ir būtiski samazinājies visā Eiropā – to krājums ir mazāks par bioloģiski drošu robežu un pašreizējā zveja nav uzskatāma par ilgtspējīgu, tādēļ saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1100/2007 tiek veikti dažādi pasākumi krājuma atjaunošanai. Viens no tiem – krājuma papildināšana ar stikla zušiem tiem piemērotos un brīvai lejupmigrācijai uz jūru pieejamos ūdeņos, ko finansiāli atbalsta EJZF.

EJZF finansiālo atbalstu zušu krājuma papildināšanai ar stikla zušiem atbilstoši nacionālajiem zušu pārvaldības plāniem izmanto lielākā daļa Eiropas Savienības dalībvalstu, kas ietilpst dabiskajā Eiropas zuša izplatības areālā. EJZF Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts saglabāšanas pasākumiem” ietvaros zušu krājuma papildināšana pēdējos trīs gados tiek veikta arī Latvijas upēs un ezeros. Tā no EJZF līdzekļiem ar valsts līdzfinansējumu tiek atbalstīta kā jūras bioloģisko resursu saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas pasākums. Kopējais 2017.–2019. gadā ielaižamais stikla zušu apjoms ir 2, 43 milj.

Tā kā šis ir noslēdzošais stikla zušu krājuma papildināšanas posms Latvijas ūdenstilpēs un ūdenstecēs, pēc šī perioda beigām paredzēts veikt aktīvu ielaišanas efektivitātes monitoringu un plašākus pētījumus, kas saistīti ar uz nārstu migrējošajiem sudraba zušiem – to kvalitāti un izdzīvotību.

Līdz šim veiktais stikla zušu ielaišanas efektivitātes monitorings apstiprina, ka pēc veiktajām ielaišanām zušu sastopamība Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna ūdeņos dzeltenzuša un sudrabzuša stadijā ir būtiski pieaugusi.

f

f

f

f

f

f