Institūtā “BIOR” 24. un 25. maijā notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Veterinārijas un pārtikas nekaitīguma institūtu direktoru darba tikšanās

Uz tikšanos bija ieradušies iestāžu vadītāji no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Islandes, Dānijas, Lietuvas un Norvēģijas. Tikšanās laikā tika prezentēti katras valsts institucionālie attīstības plāni un ieceres, pārrunāti aktuālie jautājumi zinātnē un pētniecībā. Tikšanās dalībnieki iepazinās ar “BIOR” laboratoriju infrastruktūru un jaunākajām laboratoriju iekārtām, kas spēj nodrošināt augsta līmeņa diagnostikas un pētniecības procesus.

“BIOR” Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs Vadims Bartkevičs pastāstīja par “BIOR” pieredzi Augstas izšķirtspējas masas spektrometrijas pielietošanu atlieku testēšanā. Savukārt “BIOR” Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja Ieva Rodze iepazīstināja ar jaunāko informāciju par Āfrikas cūku mēra izplatību un apkarošanas pasākumiem Latvijā, ar tādu bīstamu vektoru pārnēsātu dzīvnieku infekcijas slimību un zoonožu, kā bruceloze meža cūku populācijā, Q drudzis slaucamo govju novietnēs, Šmalenbergas slimība  izpētes rezultātiem.

Zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš atzina, ka šādas profesionālas, lietišķas tikšanās ir ļoti lietderīgas un nepieciešamas. Īpaša uzmanība tikšanās laikā tika pievērsta Āfrikas cūku mēra, putnu gripas un trakumsērgas izplatības problēmām, meklējot risinājumus infekcijas slimību ierobežošanā. “BIOR” direktors uzsvēra, ka Ziemeļu valstu un Baltijas valstu sadarbība ir daudz aktīvāka un mērķtiecīgāka, salīdzinot ar citiem Eiropas reģioniem, un labām kaimiņu attiecībām, kā arī savstarpējai informācijas apmaiņai ir ļoti svarīga nozīme, jo jāatceras, ka slimībām nav robežu.

foto

foto

foto

foto