Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Dr.med.vet., Ph.D. Aivars Bērziņš piedalījās Latvijas vēstniecības Uzbekistānā rīkotajā seminārā “Latvijas lauksaimniecības eksperti Latvijas – Uzbekistānas sadarbībai ekonomikā un izglītībā”, kas notika Taškentā 27. februārī. 

Semināra mērķis ir turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību Latvijas – Uzbekistānas ekonomisko interešu īstenošanai un liktu pamatus garākam apmācību ciklam lauksaimniecības jomā.

Semināra ietvaros “BIOR” direktors pastāstīja par praktiskajiem aspektiem laboratoriju darbā ar lauksaimniecības produktiem, par institūta laboratoriju kapacitātes stiprināšanas plāniem, kā arī informēja par “BIOR” zinātnisko darbību:  pētījumiem un izstrādātajām metodēm, kas tiek izmantotas vides pētījumos un pārtikas produktu testēšanā. “BIOR” direktors uzsvēra, ka institūta eksperti ir gatavi praktiski sadarboties ar Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas ekspertiem, iepazīstinot un apmācot uzbeku kolēģus ar Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas analītiskajām metodēm, tādējādi veicinot mūsdienīgas pārtikas kontroles, monitoringa un uzraudzības izveidi, kas ir svarīgs priekšnosacījums abu valstu pārtikas tirdzniecībā. 

foto

foto

foto

foto