Zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš no 1. līdz 2. martam piedalījās Starptautiskā epizootiju biroja (OIE) rīkotajā apspriedē par ilgtspējīgu laboratoriju biodrošību, kas notika Parīzē.

Apspriedes laikā tika pārrunāti jautājumi par izaicinājumiem ilgtspējīgai  laboratoriju biodrošībai un aizsardzībai: par kvalitātes un riska vadību, laboratoriju infrastruktūru, tehnisko  un finansiālo nodrošinājumu, inovatīviem risinājumiem, kā arī par citiem ar laboratoriju biodrošību saistītiem jautājumiem.

Apspriedes laikā “BIOR” direktors Aivars Bērziņš dalījās pieredzē un pastāstīja par laboratoriju pārvaldības sistēmu Latvijā reģionālajās un centrālajās laboratorijās, to lomu valsts monitoringa programmas veikšanas ietvaros, kā arī par laboratoriju diagnostikas procesa pārvaldību un līdzšinējo pieredzi tehniskās palīdzības projektu ietvaros Centrālāzijas valstīs.

Zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijas veic pārtikas un vides izmeklējumus, laboratoriskos izmeklējumus veterinārmedicīnā, medicīnas mikrobioloģiskos izmeklējumus, veic zivsaimniecības ekspertīzes, apmācības un konsultācijas, kā arī sniedz citus laboratorijas pakalpojumus.

foto