Institūtā “BIOR” notika seminārs “Antimikrobiālā rezistence un atbildīga antibakteriālo līdzekļu lietošana veterinārmedicīnā”

Noslēdzas Zemkopības ministrijas atbalstīts projekts “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”, kas tika īstenots Valsts pētījuma programmas AgroBioRes ietvaros.  

Projekta gaitā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” tika realizēts projekts “Mikroorganismu rezistences un citu bioloģisko un ķīmisko risku izpētes procedūru izstrāde un pielietošana pārtikas ķēdē (RISKI)” ar mērķi noskaidrot mikroorganismu antimikrobiālās rezistences esošo situāciju un tendences Latvijā. 
Semināra dalībnieki tika informēti par paveikto četru gadu laikā: par zoonotisko baktēriju izplatību produktīvo dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, kā arī to antimikrobiālo rezistenci. Lai noteiktu rezistences attīstības tendences, tika pētīta baktēriju virulences un rezistences gēnu klātbūtne, tika pētīti no dzīvniekiem, pārtikas un vides izolētie mikroorganismi, kas nevar izraisīt saslimšanas, bet kalpo kā indikatori iespējamās rezistences attīstībai, kā arī cilvēku un dzīvnieku kopīgās baktērijas (zoonozes), kas ir potenciāli patogēnas. Pētījums ir ļāvis izprast sakarības starp medikamentu lietošanu dzīvnieku vidū un antimikrobiālās rezistences attīstību, kā arī palīdzējis izstrādāt vadlīnijas  antimikrobiālās rezistences ierobežošanai.

Zemkopības un Veselības ministriju pārstāvji iepazīstināja ar nacionālo rīcības plānu antimikrobiālās rezistences ierobežošanai un piesardzīgai antimikrobiālo līdzekļu lietošanai, bet Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvji informēja par veterināro antibakteriālo līdzekļu apriti Latvijā.

Projekta ietvaros tika izstrādātas vadlīnijas antimikrobiālās rezistences attīstības ierobežošanai lauksaimnieciskās ražošanas posmā un veterinārmedicīnas praksē atbildīgai antibakteriālo līdzekļu lietošanai, lai veicinātu izpratni un veiktu konkrētas darbības antimikrobiālās rezistences mazināšanai Latvijā. 

foto

foto

foto

foto