Institūta "BIOR" pētnieks piedalās starptautiskā zinātnieku simpozijā

Projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/247 „Ultra-augstas izšķirtspējas masspektrometrija kā efektīvs darbarīks pārtikas piesārņojuma analīzei: jauno analītisko metožu izstrāde un pielietošana reāliem paraugiem” ietvaros vadošais pētnieks Dzintars Začs periodā no 25. līdz 30. augustam piedalījis ikgadējā starptautiskajā zinātnieku simpozijā “39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants “Dioxin 2019”” (Kioto, Japāna). Šī gada “Dioxin 20XX” konferences ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta polihlorēto parafīnu problēmām pārtikas produktos un apkārtējā vidē – piecu dienu laikā tika organizētas četras konferenču sesijas, kurās pasaules vadošie zinātnieki prezentēja pēdējos sasniegumus polihlorēto parafīnu problēmu jomā (analītisko metožu problēmas, sastopamība, toksicitāte). Mutiskas prezentācijas ietvaros tika prezentēta inovatīva metode, kas tika izstrādāta institūtā “BIOR” polihlorēto parafīnu noteikšanai pārtikas produktos, izmantojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju. Prezentējama informācija tika publicēta starptautiskajā žurnālā “Food Chemistry”, tādējādi apstiprinot polihlorēto parafīnu problēmas aktualitāti.

p