Institūta „BIOR” pētnieks piedalīsies polārajā ekspedīcijā uz Svalbāru

Šī gada augustā četri Latvijas zinātnieki dosies ekspedīcijā uz Ziemeļu Ledus okeānā esošo Svalbāras arhipelāgu, lai pētītu tās ledājus un pieledāja vidi. Ekspedīcijas dalībnieki ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeologi un pētnieki Dr. ģeol. Kristaps Lamsters,  Dr. ģeol. Jānis Karušs un doktorants Pēteris Džeriņš, savukārt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” ekspedīcijā pārstāvēs pētnieks Ingus Pērkons.

Ekspedīcijas galamērķis ir Polijai piederošā Nikolaja Kopernika universitātes polārstacija, kura atrodas uz arhipelāga lielākās salas – Špicbergenas. Polārstacijā pētnieki pavadīs 15 dienas, kuru laikā tiks veikti dažāda veida ģeofizikāli mērījumi un ievākti paraugi no pieledāju teritorijas un pašiem ledājiem.

Šāda veida paraugiem piemīt augsta zinātniski pievienotā vērtība un paredzēts, ka tie tiks primāri izmantoti divos pētniecības virzienos - lai raksturotu noturīgo organisko piesārņotāju (NOP) sastopamību un antimikrobiālās rezistences izplatību Svalbārā. Ķīmiskā piesārņojuma kontekstā, īpašu uzmanību plānots pievērst tam, lai identificētu atšķirības NOP „pirkstu nospiedumos”. Šādi dati ļaus ne tikai labāk raksturot piesārņojuma izcelsmi un to migrācijas dinamiku, bet arī akcentēt tos savienojumus, kuri uzrāda visaugstāko noturību apkārtējā vidē. Savukārt, pētījumā par antimikrobiālās rezistences izplatību cilvēku darbības maz ietekmētās ekosistēmās (arktiskajos ledājos), izmantojot lielapjoma paralēlo sekvenēšanu, tiks analizēta antimikrobiālās rezistences gēnu sastopamība savvaļas dzīvnieku fekālajos paraugos un mūžīgā sasaluma zonas ledus un sniega paraugos.

Papildu informācija par gaidāmo ekspedīciju pieejama Latvijas Universitātes mājaslapā: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/50819/.

Foto: Latvijas Universitāte