Institūts “BIOR” ar prieku informē, ka tagad ir akreditēta metode E.Coli noteikšanai peldūdeņos "LVS EN ISO 9308-3:2006. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: Mikrometode (visiespējamākais skaits), E.coli noteikšana un uzskaite virszemes ūdenī un notekūdenī".

Esam pirmie Latvijā, kas ieviesuši un akreditējuši attiecīgo metodi.