Institūts “BIOR” iepazīstina Kirgīzijas speciālistus ar ķīmisko piesārņotāju analīzēm

No 26. līdz 30. novembrim Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” pieredzes apmaiņas un apmācību vizītē ieradās Kirgīzijas veterināro laboratoriju eksperti no dažādiem valsts reģioniem. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesus ar “BIOR” zinātnisko darbību un laboratoriju aktivitātēm, kā arī veica apmācības par Eiropas Savienības prasībām pārtikas produktu laboratorisko izmeklējumu jomā. Mācību procesa laikā un pieredzes apmaiņas gaitā tika demonstrēts vairāku analītisko metožu praktiskais izpildījums:

  • hloramfenikola noteikšana dzīvnieku izcelsmes produkcijā ar šķidruma hromatogrāfijas - masspektrometrijas metodi;
  • pesticīdu analīze augu izcelsmes produkcijā ar masspektrometrijas metodēm;
  • mikotoksīnu noteikšana graudos ar nolidošanas laika masspektrometrijas metodi;
  • smago metālu noteikšana pārtikas produktos ar induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju.

Kirgīzijas veterināro laboratoriju eksperti atzinīgi novērtēja turpmākās sadarbības iespējas ar Institūtu “BIOR” pārtikas produktu laboratoriskās kontroles un pētījumu jomā.

foto
Foto galerija