Institūts „BIOR” ir uzsācis lašu un taimiņu vaislas zivju nozveju 

Lai nodrošinātu Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plāna 2019. un 2020. gadiem izpildi, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir uzsācis lašu un taimiņu vaislas zivju nozveju.

Attiecīgo atražošanas uzdevumu izpildei 2019./2020.gadā plānots izaudzēt un ielaist dabiskajās ūdenstilpēs vismaz 1 250 000 gab. dažāda vecuma lašu un taimiņu mazuļus.

Šo mazuļu izaudzēšanai nepieciešamo ikru iegūšanai oktobra un novembra mēnešos plānots nozvejot 860 gab. lašu vaisliniekus un 670 gab. taimiņu vaisliniekus.                  

Vaislas zivju nozveja tiek veikta, pamatojoties uz Institūta „BIOR” Zivsaimniecisko programmu zvejai zivkopības nolūkos rudenī nārstojošo zivju vaislinieku un ikru ieguvei 2018. gada sezonā, kas ir saskaņota Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Lašu nozveja tiks veikta Daugavā, Gaujā un Ventā, bet taimiņu - Daugavā, Gaujā, Ventā, Aģes grīvā un Braslā.                                                              

Vaislas zivju zveju, pamatojoties uz VVD izdotām zvejas licencēm, veiks zvejnieki, kuri iepirkuma procedūrā par lašu ikru un taimiņu vaislinieku piegādi 2018. gada rudenī Institūta “BIOR” zivju audzētavām iesniedza saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus.

Vaislas zivju zveju Daugavā veiks SIA “Baltezers” un SIA “Priedmalas T”, Gaujā – SIA ”Salas zveja” un SIA “Leste”, Ventā Z/S “Dunduri”, Aģes grīvā – Saulkrastu pagasta “G.Šadurska zvejnieka saimniecība”, Braslas upē – zivju audzētavas “Brasla” darbinieki.