Zinātniskais institūts “BIOR” saņēmis sertifikātu par sekmīgu piedalīšanos starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā pesticīdu atlieku noteikšanai auzās. Starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu rīkoja Eiropas Savienības References Laboratorija Dānijā (EURL for Residues of Pesticides in Cereals and Feedingstuff, Denmark), un tajā piedalījās “BIOR” Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Gāzu hromatogrāfijas nodaļa un Šķidruma hromatogrāfijas nodaļa.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir vadošā valsts laboratorija, kas pilda Nacionālās references laboratorijas funkcijas tādās jomās kā pārtika, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barība, atliekvielas, tai skaitā pesticīdu atliekvielas, un slimību ierosinātāju antimikrobiālā rezistence – pavisam 21 joma; dzīvnieku veselība un dzīvnieku infekcijas slimību diagnostika – pavisam 18 jomas un diagnozes standartu un metožu kontrole un uzraudzība – 3 jomas.

Katrā konkrētā references jomā reizi gadā notiek starplaboratoriju salīdzinošā testēšana (SST), kurā piedalās Eiropas Savienības valstu Nacionālās references laboratorijas.

Saņemtais sertifikāts apliecina laboratorijas kompetenci konkrētajā testēšanas jomā.