17., 18. un 21. maijā Paraugu pieņemšanas kabinets Gulbenē būs slēgts.