No š.g. 1. februāra Priekuļu paraugu pieņemšanas kabinets strādās tikai otrdienās no plkst.10.00 līdz 17.00.