Informējam, ka š.g. 1. jūnijā paraugi Paraugu pieņemšanas kabinetos netiks pieņemti.