Rīgas Stradiņa universitātes studenti iepazīstas ar institūta “BIOR” darbību

Šodien zinātniskajā institūtā “BIOR” ieradās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ceturtā un piektā studiju gada medicīnas studenti, lai iepazītos ar institūta darbību un piedalītos nodarbībās pie institūta vadošajiem pētniekiem un ekspertiem.

Institūta „BIOR” Mikroorganismu kultūru kolekcijas vadītāja Laura Alksne 4.studiju gada studentus iepazīstināja ar Eiropas Savienībā noteiktiem Mikrobioloģiskajiem kritērijiem, likumdošanu un sniedza to zinātnisko pamatojumu, kā šie kritēriji tiek veidoti un interpretēti. Studentiem tika sniegta arī informācija, kā tiek veidotas gan valsts monitoringa, gan uzņēmumu paškontroles programmas, kādas prasības tiek izvirzītas pārtikas un vides mikrobioloģijas laboratorijām. Lai veidotu izpratni par dažādās pārtikas produktu grupās sastopamajām baktērijām un to izraisītajām pārtikas izcelsmes infekcijām, studentiem tika parādīts “BIOR” laboratoriju darba process no parauga pieņemšanas brīža līdz pat izmeklējamo paraugu rezultātu iegūšanai.  Studenti uzzināja par Mikroorganismu kultūru kolekcijas datu banku: kā un kādas baktērijas tiek uzglabātas, lai tās būtu izmantojamas tālākiem zinātniskiem pētījumiem. Tāpat studentiem tika demonstrētas modernās identifikācijas sistēmas plašās iespējas  – MALDI-TOF dažādu patogēnu noteikšanā. 

Savukārt nodarbībā, kuru vadīja Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieki un eksperti – Lelde Grantiņa-Ieviņa, Juris Ķibilds un Irēna Meistere, Rīgas Stradiņa universitātes 5. studiju gada medicīnas studentiem tika sniegtas zināšanas par molekulārās bioloģijas metodēm, ko izmanto dažādu infekcijas slimību izraisītāju diagnostikā, tai skaitā zoonotisko un pārtikas izcelsmes infekciju ierosinātājiem. Molekulārās bioloģijas nodaļas laboratorijā studenti apguva biodrošības prasības darbam ar dažādas bīstamības pakāpes patogēniem un iepazinās ar jaunākajām laboratorijas iekārtām piemēram, jaunās paaudzes sekvenatoru – Illumina Miseq, ar kuru iespējams noteikt mikroorganismu pilnu genomu.

Sadarbības procesā RSU studentiem ir iespēja diskutēt ar institūta “BIOR” pētniekiem un ekspertiem, gūstot noderīgas zināšanas un padomus savai turpmākai profesionālai darbībai.

foto