23. martā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" viesojās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides zinātņu specialitātes akadēmiskā bakalaura 2. kursa studenti, lai iepazītos ar “BIOR” darbību. Institūta “BIOR” laboratoriju vadītāja Olga Valciņa pastāstīja par Leģionāru slimību izraisošajām baktērijām. Lekcijas laikā studenti uzzināja par Legionellu ekoloģiju, faktoriem, kas veicina baktēriju augšanu un attīstību cilvēka radītajās ūdens sistēmās, par riska faktoriem un legioneložu apkarošanas pasākumiem un iepazinās ar Legionellu pētījumiem, ko Institūta “BIOR” zinātnieki veic jau vairākus gadus.

RTU studenti iepazinās arī ar “BIOR” laboratoriju ikdienas darba procesu. “BIOR” laboratorijas ir nodrošinātas ar mūsdienīgām un modernām iekārtām un augsti kvalificētu, sertificētu un pieredzējušu personālu. Dažas no iekārtām ir unikālas pat pasaules līmenī. “BIOR” eksperti pastāstīja par moderno tehnoloģiju iespējām, jauniem pētījumiem, kas paver iespējas izstrādāt aizvien jaunākas analīžu veikšanas metodes saistītas ar pārtikas un vides drošību, kā arī dzīvnieku veselību.

Zinātniskais institūts “BIOR” ir valsts nozīmes pētniecības centrs, kas izstrādā inovatīvas pētniecības metodes, rada jaunas, praktiski pielietojamas zināšanas sabiedrības un vides veselības, pārtikas, zivsaimniecības un veterinārmedicīnas zinātņu jomā. Aptuveni 74% “BIOR” darbinieku ir jaunāki par 35 gadiem, tāpēc jo īpaši svarīgi, ka topošajiem vides zinātņu speciālistiem ir interese par institūta zinātniski pētniecisko darbu.