Aicinām piedalīties seminārā (lekcijas + praktiskās mācības) par izmēģinājumu dzīvnieku pamatotu un pārdomātu  izmantošanu zinātnē,  3Rs integrāciju pētījumos no to plānošanas stadijas līdz datu publicēšanai "Improving reproducibility and the 3Rs of animal experiments, from planning to publication"

2019.gada 19.-20.novembrī

Seminārā: Zema atkārtojamība pētījumiem ar dzīvniekiem un to cēloņi; Pētījumu neobjektivitātes (bias) cēloņi  un to ietekmes mazināšana; Randomizācija;  “PREPARE” vadlīnijas eksperimentu plānošanai; Zinātnes atvērtība un caurskatāmība  no pētījumu plānošanas līdz datu publicēšanai; Statistikas datu spēks “statistical power” un secinājumi;; Parauga lieluma aprēķināšana, izmantojot G-Power; Pseidoreplikācija salīdzinājumā ar pareizi nodefinētām eksperimentālām vienībām;  Formāla pētījumu plānošana;  Gadījumu izpēte un analīze – praktiska nodarbība.

Mērķauditorija: Zinātnieki, doktoranti, maģistranti, kuri pētījumos izmanto izmēģinājumu dzīvniekus.

Norises vieta: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” lielajā zālē, Lejupes ielā 3, Rīgā

Semināra valoda: angļu

Uz semināru aicinām ņem līdzi savu portatīvo datoru.

Lektors: Dr Nuno Henrique Franco – Portu Universitāte, pētnieks 3Rs Pētījumu un inovāciju jomā.  Ieguvis grādu dabaszinātņu didaktikā un zooloģijā, un doktora grādu biomedicīnā. Vadījis laboratorijas dzīvnieku zinātņu kursus pēcdiploma studijās četrās Portugāles universitātēs par izmēģinājumu dzīvnieku labturību, ētika, eksperimentu dizainu, 3Rs un alternatīvām stratēģijām, Vada FELASA akreditēto kursu izmēģinājumu dzīvnieku zinātnē Porto Universitātē.

Dalības maksa: EUR 12,40 EUR (bez PVN).

Pieteikšanās: līdz 13. novembrim.

Pieteikties rakstot uz e-pastu: inta.vilinska@bior.lv, norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu un rekvizītus rēķinam.

Pēc semināra katrs dalībnieks saņems apliecību par dalību seminārā un praktiskajās nodarbībās.  

Par jautājumiem saistībā ar semināra programmu lūdzam sazināties ar Ivetu Kociņu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” vadošo pētnieci, Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecāko eksperti, zvanot uz mob.tālr.28365723, vai rakstot uz e-pastu: iveta.kocina@bior.lv

Programma

Vieta
Lejupes iela 3, Rīga
Datums
19.11.2019 | 09:15