Šodien institūtā “BIOR” notiek seminārs “Izmēģinājumu projektu plānošana, 3Rs integrācija pētījumu projektos”

Zinātnieki, doktoranti, maģistranti, kuri pētījumos izmanto izmēģinājumu dzīvniekus, semināra laikā iegūs noderīgu informāciju, kā sekmīgi integrēt 3Rs stratēģiju izmēģinājuma projektos. Semināra tēmas fokusētas uz 3Rs prasību iekļaušanu izmēģinājumu projektos jau plānošanas stadijā. Semināra vieslektors dr. Elliot Lilley BSc PhD FBPhS, kas ir pieredzējis lektors dzīvnieku labturības, receptoru teorijas, zāļu izstrādes/ un GI farmakoloģijas jomā, pastāstīja semināra dalībniekiem, kā dzīvnieku labturības struktūras var sekmēt 3Rs integrāciju projektos, to plānošanas stadijā - labākai labturībai, labākai zinātnei. Savukārt dr. Nuno Henrique Franco, pētnieks Laboratorijas dzīvnieku zinātņu grupā, 3Rs Pētījumu un inovāciju institūtā, Porto Universitātē, izklāstīja, cik nozīmīga ir pareiza eksperimenta plānošana un kādas varētu būt plānojuma kļūdu sekas. 3Rs galvenie mērķi ir humāna zinātne un kvalitatīvi pētījumu rezultāti: kā liecina pētījumi, izšķirošā nozīme šo kritēriju sasniegšanā ir 3Rs integrācija izmēģinājuma projektos jau to plānošanas stadijā.

Semināra tēmas:

  • Labāka labturība, labāka zinātne. Smagu ciešanu atvieglošana dzīvniekiem, izmēģinājumu procedūru pilnveide. 
  • Kā dzīvnieku labturības struktūras (DzLS) var sekmēt 3Rs integrāciju projektos, to plānošanas stadijā.
  • Pareiza eksperimenta plānojuma nozīme un plānojuma kļūdu sekas.
  • Sistemātiskais pārskats, pierādījumu sintēze/analīze: kāpēc tas attiecas uz jūsu pētījumu un 3Rs.
  • Rezultātu ticamības jautājums: slikta publicēto pētījumu atkārtojamība un tas, ko mēs varam darīt, lai to mainītu.
  • Modeļa izvēle, eksperimentālās vienības, statistiskais spēks (statistics power) un izvairīšanās no neobjektivitātes (bias).

Lektori

Dr. Elliot Lilley BSc PhD FBPhS - ieguvis zinātnisko grādu Farmakoloģijā, King’s College Londonā 1997. gadā, 15 gadus strādājis farmācijas industrijā. Kopš 1998. gada ir Lielbritānijas Farmakoloģijas biedrības, kā arī Dzīvnieku labturības un in vivo farmakoloģijas komitejas biedrs. 2012. gadā pievienojies Karaliskās biedrības nežēlības pret dzīvniekiem novēršanai (RSPCA) komandai, ir zinātniskais vadītājs izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku aizsardzības departamentā. Darbības lauks galvenokārt saistīts ar Refinement (3Rs) pilnveides konceptu integrāciju pētījumos, tostarp samazinot smagas ciešanas izmēģinājumu dzīvniekiem, pilnveidojot eksperimentu dizainu un ētiskos standartus in vivo eksperimentos. Ir pieredzējis lektors dzīvnieku labturības, receptoru teorijas, zāļu izstrādes/ un GI farmakoloģijas jomā un British Journal of Pharmacology dzīvnieku ētikas sadaļas redaktors.

Dr. Nuno Henrique Franco - pētnieks Laboratorijas dzīvnieku zinātņu grupā, 3Rs Pētījumu un inovāciju institūtā, Porto Universitātē. Ir Dzīvnieku Labturības Struktūras (ORBEA) biedrs un tās Tīkla (Network) koordinators Porto un 3Rs konsultants citās universitātēs. Ieguvis grādu dabaszinātņu didaktikā un zooloģijā, un doktora grādu biomedicīnā. Ir autors virknei zinātnisko publikāciju par dzīvnieku labturību, ētiku, dabaszinātņu didaktiku u.c. Vadījis laboratorijas dzīvnieku zinātņu kursus pēcdiploma studijās četrās Portugāles universitātēs par izmēģinājumu dzīvnieku labturību, ētiku, eksperimentu dizainu, 3Rs un alternatīvām stratēģijām. Strādājis FELASA/ESLAV/ECLAM darba grupā par smaguma pakāpju noteikšanu izmēģinājumu dzīvniekiem, ieguvis lektora-konsultanta sertifikātu. Ir Bāzeles Deklarācijas Biedrības par caurspīdīgumu dzīvnieku izmantošanai pētniecībā biedrs.

foto
Foto galerija