Starptautiskais augu veselības gads – 2020

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ir pasludinājusi 2020. gadu par “Starptautisko augu veselības gadu” International Year of Plant Health (IYPH)  #IYPH2020. Šī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (IPPC) iniciatīva uzsākta, lai celtu zināšanas par augu aizsardzības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, bada un nabadzības līmeņa samazināšanā pasaulē, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā.

Gada devīze ir "Sargājot augus, sargājam dzīvību!".

Arī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) aktīvi iesaistās šajā iniciatīvā un ir izstrādājusi īpašu mājaslapu, kas veltīta augu veselībai – Strādāsim kopā, lai aizsargātu Eiropas augus. EFSA lapā pieejama dažāda informācija par ar augu veselību saistītām aktualitātēm un aktivitātēm, piemēram, apraksts par EFSA darbu pie jauno kaitēkļu izsekošanas; kaitēkļu uzraudzība, kurai EFSA piedāvā vadlīnijas un statistikas apstrādes rīkus; informācija par 20 prioritārajiem kaitēkļiem; un informācija par kaitēkļu riska novērtēšanu un kaitēkļu kategorizēšanu.

Informācija par “Starptautisko augu veselības gadu” un pasākumiem un aktivitātēm Latvijā par godu šim gadam pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā –
Starptautiskais augu veselības gads.

a  n