Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkoto starptautisko semināru “Zandartu un vēdzeļu akvakultūra”

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tiek organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. 

Seminārs notiks 11. decembrī z/a „Tome“ Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, kas organizē šo pasākumu. Darba kārtība

Seminārus vadīs pieredzējuši eksperti no Polijas un Beļģijas, kuri pastāstīs par zandartu un vēdzeļu audzēšanu, to kontrolētu pavairošanu pilnībā mākslīgā vidē un preču zivju audzēšanu, kā arī šo zivju sugu situāciju tirgū un perspektīvām. Savukārt BIOR pārstāvis prezentēs institūtā sasniegtos rezultātus mākslīgi pavairojot un RAS sistēmā  audzējot zandartus un vēdzeles.

Ārzemju ekspertu lekcijas notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tās tiks pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem. 

Seminārā tiek aicināti piedalīties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un Lauku atbalsta dienestā (LAD) reģistrētu akvakultūras saimniecību pārstāvji.

Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, kas darbojas kopš 2016. gada, šāda veida apmācības rīko jau trešo gadu.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu sūtīt e-pastu projekta koordinatorei Žannai Gribanovai (zanna.gribanova@bior.lv, tālr.: 22828569), norādot saimniecības nosaukumu, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 82774.06 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 80487.64 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

l

Vieta
Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, Tomes pagasts, Ķegums novads.
Datums
11.12.2019 | 08:30