Svarīga informācija izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem un audzētājiem

Ir stājies spēkā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/569 (2020. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka vienotu tās informācijas formu un saturu, kura dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību;

Ir atcelts Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/707/ES, kas līdz šim noteica iesniedzamās informācijas formu un saturu.

Saite šeit.