15. novembrī Zemkopības ministrijas apbalvojumu “Par centību” saņēma Institūta “BIOR” Mikrobioloģijas un patoloģijas laboratorijas Virusoloģijas grupas vecākā eksperte Dr.biol. Zita Muižniece. Zivju fonda apbalvojumu – Zivju fonda Atzinības rakstu “Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā” saņēma Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Pelči” zivkope Brigita Kalniņa. Sirsnīgi sveicam kolēģes!

kolēģi