2017. gada novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperte Marina Savenko. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesi ar “BIOR” zinātnisko darbību un laboratoriju aktivitātēm.  Pieredzes apmaiņas gaitā tika nodemonstrēts šādu analītisko metožu praktiskais izpildījums:

• krāsvielu noteikšana sulās ar šķidruma hromatogrāfijas metodi;

• pesticīdu analīze augu izcelsmes produkcijā ar masspektrometrijas metodēm;

• mikotoksīnu noteikšana graudos ar nolidošanas laika masspektrometrijas metodi

• smago metālu noteikšana pārtikas produktos ar induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju.

 

Īpašu interesi izraisīja stāstījums par zinātniskā institūta “BIOR” laboratoriju kapacitātes stiprināšanas plāniem, kā arī informācija par “BIOR” pētījumiem un izstrādātajām metodēm, kas tiek izmantotas vides pētījumos un pārtikas produktu testēšanā. Uzbekistānas aģentūras eksperte atzinīgi novērtēja turpmākās sadarbības iespējas pārtikas produktu laboratoriskās kontroles un pētījumu jomā.

BIOR
Zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojas Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperte