24. novembrī viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 3. zinātniskā konference. Konferences laikā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis klātesošos iepazīstināja ar programmas apakšprojektā “Svešo sugu izplatība un ietekme uz Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmām” veikto pētījumu par apaļā jūrasgrunduļa (Neogobius melanostomus) lomu Baltijas jūras ekosistēmā. 
Apaļā jūrasgrunduļa daudzums un izplatības areāls Latvijas piekrastē turpina strauji palielināties. Pētījuma rezultāti liecina par ievērojamu apaļā jūrasgrunduļa ietekmi uz zoobentosa organismiem, īpaši ziemeļu ēdamgliemeni (Mytilus spp.). Vietās, kur ir novērojama augsta apaļo jūrasgrunduļu koncentrācija, to barības patēriņš var pārsniegt ziemeļu ēdamgliemeņu produkciju, ilgtermiņā izraisot gliemeņu biomasas samazināšanos. Ziemeļu ēdamgliemenes ir nozīmīga Baltijas jūras ekosistēmas sastāvdaļa. Tās filtrē ūdeni un barojas ar tajā esošo fitoplanktonu un mikroorganismiem. Ziemeļu ēdamgliemeņu daudzuma samazināšanās dēļ var pieaugt eitrofikācija un pasliktināties ūdens kvalitāte.
Konferencē prezentēti Institūta “BIOR” izstrādātie apaļā jūrasgrunduļa zvejas pārvaldības pasākumi Latvijas piekrastē, lai ierobežotu tā ietekmi un tradicionālām zivju sugām un visu piekrastes ekosistēmu.
Pētījums tapis sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas Hidroekoloģijas institūta. 
Vairāk par programmu šeit.