No 13. līdz 16. februārim zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentā notiek Starptautiskās jūras pētniecības padomes jūras dzīvnieku patoloģiju un slimību darba grupas sanāksme (ICES WGPDMO). Institūtā “BIOR” ieradīsies ICES delegāti - vadošie pētnieki no 13 valstīm: ASV, Kanādas Polijas, Somijas, Vācijas un citām valstīm.  

Sanāksmes laikā ICES vadošie pētnieki apspriedīs aktualitātes saistībā ar jūras dzīvnieku slimībām, to izplatību un tendencēm apkārtējā vidē. Viens no jautājumiem, par kuru diskutēs pētnieki, būs nezināmas izcelsmes lašu mirstība Gaujā, kas tika konstatēta pagājušā gada rudenī. Zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Dr.med.vet. Ruta Medne iepazīstinās ar “BIOR” veiktajiem izmeklējumiem un provizoriskajiem secinājumiem, kā arī diskutēs par pastāvošajām iespējām, precizējot slimības cēloņus.

bior