logo

Zinātniskajā institūtā “BIOR” projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 ietvaros iesākti pētījumi par oglekļa nanomateriālu cietfāzu ekstrakcijas sorbentu pielietojamību mikotoksīnu noteikšanai graudaugu pārtikā.

Pētījuma autori: I. Reinholds, V. Bartkevičs, I. Pugajeva, E. Bogdanova.

Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki pēta oglekļa nanosorbentu, tai skaitā magnētisko nanomateriālu pielietojuma iespējas ekstrakcijas metožu izstrādē mikotoksīnu izolēšanai no graudaugu pārtikas produktiem. 

Aktuāls pētījumu objekts ekstrakcijas metožu izstrādē ir oglekļa nanomateriāli - ķīmiski stabili, vienkārši reģenerējami. Šādām  maza izmēra daļiņām piemīt liela īpatnējā virsma, uz kuras var adsorbēt no pārtikas izdalītās piesārņotāju molekulas, lai tālāk tās koncentrētu un noteiktu to daudzumu.

Šādu adsorbentu materiālu pielietošana mikotoksīnu izdalīšanai no pārtikas produktiem var ļaut uzlabot to noteikšanas precizitāti un jutību ar analītiskajām metodēm. 

Sadarbības iestāde VIAA. Projekta ilgums 36 mēneši. Projekta kopējās izmaksas ir 133 806 EUR, no kurām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

07.03.2018.