BONUS

Valsts izglītības un attīstības aģentūra un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” parakstīja vienošanos par projekta BONUS BLUEWEBS 1.posma īstenošanu laikā no 01.04.2017 līdz 31.03.2018 ar kopējām īstenošanas izmaksām 55 828,80 EUR apmērā, kur 50% finansē Eiropas Komisija un 50% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.

Projekta 1.posmā finansējuma saņēmējs apņemas veikt šādus darbus:

1. Datu sagatavošana un iekļaušana datu bāzē par Baltijas jūras fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa un zivju ilgtermiņa daudzuma izmaiņām, barošanās ekoloģiju un funkcionālajām iezīmēm;

2. Baltijas jūras barības ķēžu strukturālā un funkcionālā analīze;

3. Mencu otolītu materiāla sagatavošana stabilā oglekļa un slāpekļa izotopu analīzei;

4. Līdzdalība Baltijas jūras interešu grupu sociālajā analīzē;

5. Iesaistīšanās projekta zinātnisko darbu koordinācijā, projekta rezultātu izplatīšanā, līdzdalība apmācību programmu plāna izstrādē.

 

Publikācija sagatavota 23.10.2017