bonus

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas jūras lietu institūtu (University of Tartu, Estonian marine Institute) un citiem 11 sadarbības partnieriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas –  laikā no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim īstenos 3.posmu BONUS EEIG pētniecības projektā „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE). 

Projekta 3.posma darba uzdevumi: 

  • Projekta ietvaros veikto tīkla uzskaišu un plekstveida mazuļu uzskaišu un otolītu mikroķīmijas rezultātu analīze, lai noskaidrotu plekstes un mencas mazuļu izplatības īpatnības un atšķirtu plekstes populācijas.
  • Izmantot iegūtos rezultātus par plekstes krājumu populācijas struktūru, veikt plekstes krājumu novērtējumus.
  • Brētliņas izplatības izmaiņu laikā un telpā analīze, izmantojot izveidotās hidroakustisko uzskaišu un rūpniecisko nozveju datu bāzes.
  • Mencas izplatības izmaiņu laikā un telpā analīze, izmantojot izveidotās bentisko traļu uzskaišu un rūpniecisko nozveju datu bāzes.
  • Brētliņas ihtioplanktona izmaiņu laikā un telpā analīze, izmantojot izveidotās bentisko traļu uzskaišu un rūpniecisko nozveju datu bāzes.
  • Piedalīšanās BONUS projektu organizētajā vasaras skolā.


ZI BIOR projekta īstenošanas 3.posma izmaksas plānotas 82 803,00 EUR apmērā, no tām Latvijas valsts dotācija ir 41 401,50 EUR, BONUS EEIG nodrošina 41 401,50 EUR. Projekts tiek īstenots četros posmos.

Informācija sagatavota 2016.gada jūnijā.