PVD NDC vajadzībām Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros nepieciešams veikt – ceļojumu aģentūras pakalpojumu iepirkumu. 

Jautājumus par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju uzdot PVD NDC Ārējo sakaru un projektu daļas vadītājai Elīnai Kasperovičai – Kazbarei pa tālruni: 67620359, e-pasts: elīna.kasperovica@ndc.gov.lv

Paziņojums par pieņemto lēmumu 

PVD NDC nosaka par ceļojumu aģentūras pakalpojumu iepirkuma uzvarētāju SIA „LATVIA TOURS”, paredzamā līgumcena 2202.57 LVL (bez PVN).