Laikā no  14. - 17. janvārim Pārtikas, drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” kopā ar sadarbības partneriem Daugavpils Universitāti un Norvēģijas Veterināro Institūtu (Norwegian Veterinary Institute (Veterinærinstituttet)) tiks īstenots projekts Nr.PV2013/011 ‘’Vizītes organizēšana sadarbības veicināšanai ar Norvēģijas partneri par projekta sagatavošanu veselības jomā – zoonožu izplatības, risku cilvēka veselībai un profilakses izpētei”.

eea norway  viaa   bior

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” sagatavošanas vizītes īstenošana divpusējās sadarbības fonda ietvaros.

Ņemot vērā abu valstu dažādo pieredzi zoonožu izpētē un dažādu diagnostikas metožu pieejamību, būtiski ir izveidot sadarbību starp zinātniskām  institūcijām.

Sagatavošanas vizītes ietvaros tiks pārrunāti sadarbības modeļi par pētniecības aktivitāti veselības jomā – zoonožu izplatības, pielietoto diagnostikas metožu pilnveidošanas, risku cilvēka veselībai un profilakses izpētei.

Mērķis - sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai finansēšanai no Norvēģijas finanšu instrumenta tematiskajā jomā veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi.

Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu programmas līdzfinansējums ir 100 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta plānotās kopējās attiecināmas izmaksas ir 1000 EUR.