promivazm

Latvijas Zivju resursu aģentūra, kopā ar Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociāciju, Norvēģijas Akvakultūras pētniecības institūtu apvienību NOFIMA, Latvijas Universitāti un citiem partneriem, ir iecerējusi projekta "Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana" (PROMIWA) realizāciju promiwa.bior.gov.lv

2013.gada 28.novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” notika kārtējā ikgadējā koordinācijas sanāksme saistībā ar individuālā projekta ”Ilgtspējīgas zivju un vēžu resersu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (Nr.LV0045 PROMIWA)” rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu.
 
Sanāksmē piedalījās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš un Starptautisko lietu nodaļas vecākā referente Agnese Mētra, Lavijas Vēžu un zivju asociācijas Valdes priekšsēdētājs Augusts Ārens, institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs Georgs Korņilovs, Iekšējo ūdeņu nodaļas vadošais pētnieks Ēriks Aleksejevs, Informācijas un datu nodaļas vadītājs Aleksandrs Kozlovskis un datu nodaļas sistēmas administrators Maksims Kovšars, institūta BIOR Projektu vadības nodaļas vadītāja Vineta Raituma.
 

Sanāksmē tika ziņots par projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, vēžu un zivju monitoringu izvēlētos moduļezeros saskaņā ar novērtēšanas metodoloģiju, par progresu projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā saistībā ar informācijas sistēmu LIAIS, kā arī par Latvijas Universitātes aktivitātēm saistībā ar akvakultūras moduļu iekļaušanu akreditēto augstākās izglītības programmu struktūrā.
 

28.11.2013.