bonusEU7

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” konsorcijā ar galveno Koordinatoru - Tartu Universitātes Igaunijas jūras lietu institūtu (University of Tartu, Estonian marine Institute) un citiem 11 sadarbības partnieriem no Dānijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas –  laikā no 2017.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.janvārim īstenos 4.posmu BONUS EEIG pētniecības projektā „Telpisku procesu integrācija ekosistēmas modeļos zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai” (INSPIRE). 

Projekta 4.posma darba uzdevumi: 
1)    Izmantojot iegūtos rezultātus par plekstes krājumu populāciju struktūru un sagatavojot nepieciešamos datus, piedalīties projekta darba sanāksmē Gdiņā, Polijā, kur tiks veikti plekstes atsevišķu kŗajuma vienību novērtējumi.
2)    Piedalīties INSPIRE projekta noslēguma simpozijā, sagatavojot prezentācijas  par mencas nobarotības un dzimumnobriešanas ilgalicīgajām izmaiņām, par brētliņas izplatības novērtējumu un hidroakustiskajās uzskaitēs un ihtioplanktona attīstības un izplatības ilglaicīgajām izmaiņām.
3)    Piedalīties prezentāciju sagatavošanā INSPIRE projekta noslēguma simpozijam sadarbībā ar projekta partneriem par plekstes populāciju struktūru un krājumu novērtējumu.
4)    Atspoguļot projekta darba rezultātus ICES darba grupās, konferencēs un simpozijos.


ZI BIOR projekta īstenošanas 4.posma izmaksas plānotas 50 339.84 EUR apmērā, no tām Latvijas valsts dotācija ir 25 169.92 EUR, Eiropas Komisija nodrošina 25 169.92 EUR. 

 

Informācija sagatavota 12.04.2017.