es ezf lad bior

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība” ietvaros iesniegto Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta pieteikumu „Zušu krājumu papildināšana Latvijas ezeros”.

Projekta mērķis ir Zušu krājumu papildināšana Latvijas ezeros saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.-2013. gadam.

Projekta aktivitātes paredz stikla zušu mazuļu piegādi un to ielaišanu maija mēnesī 4 Latvijas ezeros - Ķīšezerā, Juglas ezerā, Lielajā Baltezerā un Mazajā Baltezerā.

Īstenotais projekts sekmēs zušu populācijas atjaunošanu Latvijas ūdenstilpēs, kā arī veicinās tādu Eiropas zivsaimniecības fonda mērķu sasniegšanu kā iekšējo ūdeņu zvejas ilgtspējīgu attīstību, dabas resursu aizsardzību un uzlabošanu, cik tālu tie saistīti ar zivsaimniecības nozari.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 206 246 LVL.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests