esezf

Lauku atbalsta dienestā apstiprināts projekts Nr.12-02-ZL08-Z401102-000002, „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „TOME” filiāles „PELČI” teritorijas labiekārtošana”.

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros iesniegto Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta pieteikumu „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „TOME” filiāles „PELČI” teritorijas labiekārtošana”. 
Projekta mērķis ir pilnveidot zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" teritorijas pieejamību, veicot tās labiekārtošanu atbilstoši prasībām, kas nepieciešamas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 
Pelču zivju audzētava savu darbību uzsāka jau 1940.gadā. Ņemot vērā, ka Kuldīgas novads ir orientēts uz Kurzemes, kā vienota reģiona, ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un tās centrālā novietojuma lomas nostiprināšanu, tad būtiski ir attīstīt un pilnveidot jau esošo reģiona potenciālu tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanas jomās. Z/a "Pelči" ir vienīgā zivju audzētava Kurzemes reģionā, kurā zivis cehā tiek audzētas visa gada garumā, un jau šobrīd tā ir ne tikai praktiskās pieredzes apmaiņas vieta citiem zivju audzētajiem, bet arī interesants tūrisma apskates objekts gan vietējo skolu audzēkņiem, gan ekskursantiem. Šobrīd z/a „Pelči” ar katru gadu palielinās interesentu skaits, kas vēlas apmeklēt un iepazīties ar zivju atražošanas tradīcijām, tādēļ aktuāls kļūst jautājums par atbilstošas piekļuves vietas izveidošanu šim objektam. Lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu līdz zivju audzēšanas ceham visiem apmeklētāju, tai skaitā cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, projekta īstenošanas laikā, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus, paredzēts stāvvietas esošo, mīksto zemes segumu nomainīt ar betona bruģakmens segumu un izveidot uzbrauktuves pie ieejas zivju inkubatorā un administratīvajā ēkā. Tāpat tiks veikti nepieciešamie labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar izbūvētās stāvvietas nogāžu nostiprināšanu un apzaļumošanu, atbilstošo ceļa zīmju uzstādīšanu, īpaši marķētu stāvvietu izveidi invalīdiem, kā arī soliņu un atkritumu urnu izvietošana.
Projekta realizācijas rezultātā zivju audzētava „Pelči” kļūs par ērtu un pievilcīgu vietu tās apmeklētājiem, un vienlaicīgi būs piemērota cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, tādejādi veicinot šo personu atstumtības riska mazināšanu. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 29 999,20 LVL, kas tiek apmaksātas no Eiropas Zivsaimniecības fonda. 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu plānots realizēt 2013.gada laikā. 
 

Informācija ievietota 01.02.2013.