es ezf zm lad bior

2011.gada 16.maijā veiksmīgi noritējusi 303 800 stikla zušu mazuļu ielaišana četros Pierīgas ezeros: Juglas ezerā, Lielajā Baltezerā un Mazajā Baltezerā. Zušu mazuļi tika piegādāti ar lidmašīnu no Lielbritānijas 16.maija vakarā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” kā atvasināta publiska persona, kas veic ar zivju krājumu atražošanu saistītu darbību, ir uzvarējis publiskajā projektu konkursā par Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu zušu mazuļu ielaišanai, līdz ar to iegūstot tiesības nodrošināt zušu mazuļu ielaišanu prioritātes kārtībā izraudzītajos ezeros 2011.gadā. 
Zušu mazuļu ielaišana tika organizēta sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, piedaloties institūta „BIOR”, Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Valsts vides dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem. Kā atzina „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu laboratorijas vadītājs Jānis Birzaks – zušu mazuļi ir veiksmīgi pārcietuši transportēšanu, konteineros nav konstatēti zivju mirstības gadījumi un var uzskatīt, ka ezeros ielaistais stikla zušu materiāls bijis teicamā stāvoklī. 

Saskaņā ar 09.11.2011. MK noteikumiem Nr. 1029 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”” un Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.-2013. gadam turpmāko 3 gadu laikā zušu mazuļus plānots ielaist 14 Latvijas ezeros. Kopējais ielaižamais mazuļu skaits ir 1 290 100 zušu. Pasākums pilnībā tiek finansēts no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem.
  
Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.