esezf zmladbior

Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros apstiprinātajā projektā Nr.12-09-Z30100-000003 „Braslas ūdenskrātuves līmeņa regulācijas aizsprosta konstrukciju vienkāršotā rekonstrukcija” ir pabeigti aizsprosta remontdarbi. Lai Braslas ūdenskrātuves aizsprostā novērstu avārijas situāciju, bija steidzami jāveic Braslas ūdenskrātuves aizsprosta remonts. Tika izstrādāts tehniskais projekts, kura īstenošanas laikā pirmajā kārtā tika atjaunota aizsprosta ūdens pārgāznes pēcjosla. Savukārt otrajā kārtā rekonstruēja ūdens pārgāznes atbalstsienas, slūžu starpbalstu, slūžu pārgāznes daļu un tiltu pār slūžām. Īstenojot projektu ir sasniegts mērķis – iespēja turpināt un paplašināt esošās zivju audzētavas darbību, kas, savukārt, sekmēs turpmāku zivju resursu krājumu papildināšanu dabiskajās ūdenstilpēs.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 95 098,12 LVL, tai skaitā 75% Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansējums. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

brasla1brasla2