esezf lad bior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts projekta Nr.12-09-Z30100-000003 „Braslas ūdenskrātuves līmeņa regulācijas aizsprosta konstrukciju vienkāršotā rekonstrukcija” ietvaros ir iegādājies ekskavatoru-iekrāvēju. Traktors aprīkots ar kausu un to varēs izmantot ūdenskrātuves dambja un zivju audzētavas "Brasla" kā arī citu z/i "BIOR" zivju audzētavu ūdens padeves maģistrāļu uzturēšanai un remontdarbiem. Pavasara un rudens palu laikā ūdenskrātuves aizsprosta drošību apdraud kritušie koki, zari, celmi, kā arī dažādi atkritumi, kuri ar upes straumi tiek pieskaloti pie aizsprosta. Ar jauno traktoru sanesumus varēs izcelt no ūdens un atbrīvot aizsprosta konstrukcijas. Traktortehnika tiks izmantota arī ziemā – ceļu un teritorijas attīrīšanai no sniega, kā arī malkas transportēšanai zivju audzētavas vajadzībām. 
Šobrīd projekta ietvaros turpinās darbi pie ūdenskrātuves līmeņa regulācijas aizsprosta konstrukciju vienkāršotās rekonstrukcijas. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.