es ezf

Ir īstenots Eiropas zivsaimniecības fonda atbalstītais projekts Nr.12-02-ZL08-Z4 02-000002 „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas "Tome" filiāles "Pelči" teritorijas labiekārtošana”.

Projekta ietvaros tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi Zivju audzētavas „Tome” filiālē „Pelči”, kuras laikā tika ieklāts bruģakmens segums 1000m2 platībā,  atjaunots zāliens, izveidota marķēta invalīdu stāvvieta, invalīdu ratiņu uzbrauktuve - panduss pie administratīvās ēkas un ērta piebrauktuves pie audzēšanas cehiem.

Nomainot zemes segumu pret betona bruģakmeni, apmeklētājiem ir radīta iespēja ērtākai piekļuvei un automašīnu novietošanai mitrā un lietainā laikā.

Tā kā zivju audzētava „Pelči” ir viens no Kuldīgas novada tūrisma apskates objektiem, tad projekta ietvaros veiktie darbi pilnībā nodrošināja projektā izvirzītā mērķa sasniegšanu, kas paredzēja pilnveidot zivju audzētavas teritorijas pieejamību tās apmeklētājiem, tai skaitā cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

maja

Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība no Eiropas zivsaimniecības fonda līdzekļiem.