esezf

Lai veicinātu jauno akvakultūras pētnieku  sagatavošanu, zivsaimniecības speciālistu apmācību, veiktu regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu jau esošajiem zivkopjiem, kā arī veiktu dažādus ar zivsaimniecības nozari saistītus pētniecības darbus, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” šī gada laikā tika īstenots projekts ” Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra izveides 1.posms”. 
Projekta ietvaros  tika uzbūvēta un aprīkota kompetences māja ar kopējo platību 316,6 m². Kompetences mājā ierīkoti: darba kabinets ar 4 darba vietām, 3 laboratoriju telpas, 2 telpas ar zivju audzēšanas recirkulācijas sistēmām (pētnieciskiem darbiem un apmācībai), semināru zāle 30 personām un sadzīves un atpūtas telpas praktikantiem un zinātniekiem. 
Centrs uzsāks savu darbību no 2016.gada 4.janvāra.

1

2 3

4 5

Projekts tiek īstenots valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai zivju audzēšanas un atražošanas jomā. Projekta mērķis ir veicināt profesionālas un integrētas akvakultūras nozares attīstību Latvijā.  
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 277 000 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots ar EZF atbalstu, zivsaimniecības pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. 

Informācija sagatavota 21.12.2015.