esezfladbior

2012.gada 24.maijā veiksmīgi noritējusi 1 030 000 stikla zušu mazuļu ielaišana Latvijas upēs un ezeros – Gaujas UBA (Burtnieku ezers (400 600 gb.), Dūņezers (27 900 gb.), Lilastes ezers (19 100 gb.), Dzirnezers (17 300 gb.), Limbažu Lielezers (25 400 gb.), Gauja (106 000 gb.), Pēterupe (4 000 gb.), Vitrupe (3 700 gb.), Svētupe (4 000 gb.), Salaca (15 000 gb.)); Lielupes UBA (Lielupe (96000 gb.), Mūsa (16 000 gb.), Mēmele (35 000 gb.), Iecava (10 000 gb.), Babītes ezers (250 000 gb.)).

24.maija vēlā pēcpusdienā ar privātu lidmašīnu zušu mazuļi tika atvesti no Anglijas. Zivis bija iepakoti speciālās kastītēs, kurās visu ceļojuma laiku saglabājas atbilstoša temperatūra. No lidostas ar mikroautobusiem zušus nogādāja z/a Dole. Tur tika pārskaitītas kastes, kā arī izlases veidā pārsvērti un pārskaitīti zušu mazuļi. Pēc zušu svēršanas un skaitīšanas tiks sastādīts inventarizācijas akts un zuši tika transportēti uz ielaišanas vietām.
Ar četrām speciāli aprīkotām automašīnām zušu mazuļi tika nogādāti uz plānotajiem Latvijas novadiem. Ielaišanas darbi tika veikti sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, biedrību "Mēs zivīm", vietējo pašvaldību un Valsts vides dienesta pārstāvjiem. Ielaišanā piedalījās arī brīvprātīgie un entuziasti.
Zušu mazuļu laišana notika no plkst.19:30 līdz pat rīta gaismai. Neskatoties uz to, ka šis nozīmīgais pasākums notika visas nakts garumā, visās zušu ielaišanas vietās Institūta „BIOR” speciālistus sagaidīja iesaistīto novadu iedzīvotāji. Lilastes ezerā zušu mazuļus pavadīja pat vietējais gulbis, kurš lepni peldēja laivai pa priekšu.

Saskaņā ar 09.11.2011. MK noteikumiem Nr. 1029 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība”” un Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu 2009.-2013. gadam kopumā zušu mazuļus plānots ielaist 14 Latvijas ūdenstilpēs. Kopējais ielaižamais mazuļu skaits ir 1 290 100 zušu. Pasākums pilnībā tiek finansēts no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 581 600 LVL.

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.