es ezf zm lad bior

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" noslēdzis projekta Nr.10-04-Z30100-000006, „Zivju audzētavas “Tome” un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija” pirmo posmu. Tā ietvaros tika veikta pamatlīdzekļu iegāde zivju audzētavām. Nopirktās iekārtas pēc nākamā projekta posma rekonstrukcijas darbiem tiks izvietotas zivju audzētavā “Tome” un tās filiālēs.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par pamatlīdzekļu piegādi ar savu piedāvājumu pirmajā projekta posmā piedalās septiņi piegādātāji no Latvijas un viens – no Polijas. Zivju audzētavas jau ir saņēmušas dīzeļģeneratorus un daļu no recirkulācijas sistēmai nepieciešamajām iekārtām. Dīzeļģeneratoru uzstādīšana audzētavās nodrošinās nepārtrauktu elektrības padevi arī elektroapgādes traucējumu situācijās.
Zivju audzētavā “Dole” ir rekonstruēta saldējamā kamera un uzstādīts jauns automātiskais kompresors.
Projekta ietvaros tiek izstrādāts arī ūdensvada padeves maģistrāles un ūdens līmeņa regulācijas un filtrēšanas sistēmas ierīkošanas plāns zivju audzētavai “Kārļi”. 

Projekta realizāciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

zīme