esezf

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā "BIOR" īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts Nr.14-04-Z30100-000006 „Zinātniskā institūta "BIOR" zivju audzētavas „Tome”, tās filiāļu un zivju audzēšanas iekārtu modernizācijas 2.kārta”.

Projekta ietvaros īstenotas sekojošas aktivitātes: 
1.Tomes zivju audzētavas Ķeguma zivju audzēšanas ceha vienkāršotā rekonstrukcija. 
Rekostrukcijas darbu rezultātā ir nosiltinātas 1657m² plašā zivju audzēšanas angāra sienas. Siltināšanas darbu rezultātā ir novērsta zivju baseinu un ūdens padeves cauruļu aizsalšana ziemas periodā, kā arī novērsta pārlieku lielā ūdens uzsilšana vasaras mēnešos, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus zivju mazuļu izturēšanai.

tome

2.Veikta jaunu pamatlīdzekļu iegāde. 
Projekta ietvaros iegādāti universāls ekskavātors/iekrāvējs (papildaprīkojumā sniega lāpsta, planēšanas kauss) un daudzfunkcionāls traktors ar aprīkojumu. Traktora aprīkojumā - frontālais iekrāvējs, piekabe, pļaujmašīna/smalcinātājs, teleskopiskais pļāvējs/smalcinātājs, disku kultivātors, sniega lāpsta. Iegādātā tehnika tiks nodarbināta Tomes un Doles zivju audzētavās. Universālās tehnikas iegāde ievērojami atvieglos un optimizēs dažādu darbu veikšanas ātrumu un kvalitāti zivju audzētavās, palīdzēs sakārtot un uzturēt kārtībā to infrastruktūru.

3. Zivju audzētavas “Dole” zivju audzēšanas ceha rekonstrukcija.  
Pilnībā rekonstruēts 1987.gadā būvētais avārijas stāvoklī esošais zivju audzēšanas cehs ar platību 718 m². Rekonstrukcijas rezultātā nomainītas jumta nesošās konstrukcijas, jumta segums, nomainīta elektroinstalācija, nosiltinātas ceha sienas, piegādātas un uzstādītas jaunas zivju barotavas ar automātisko vadību.

4. Zivju audzētavas “Tome” sūkņu mājas vienkāršotā rekonstrukcija.
 Sūkņu māja paredzēta, lai avārijas brīdī padotu ūdeni uz zivju baseiniem no zivju audzētavas teritorijā esošā dīķa. Projekta īstenošanas rezultātā  pilnībā rekonstruētas sūkņu mājas jumta nesošās konstrukcijas, nomainīts jumta segums, nosiltināta fasāde. Piegādāti un uzstādīti - jauns ūdensūknis un dīzeļģenerātors, kas nodrošina sūkņu stacijas darbības dubultdrošību elektroenerģijas padeves pārrāvuma brīžos.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas un publiskais finansējums 404 871,50 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu zivsaimniecības pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros. 

Informācija sagatavota 15.12.2015.