Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" ir pabeidzis Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” ietvaros finansētā projekta Nr.10-04-Z30100-000006„ „ZI  BIOR zivju audzētavas „Tome” un tās filiāļu zivju audzēšanas iekārtu modernizācija” 3.posma īstenošanu. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, 2013.gada 6.septembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" iesniegs atskaites Lauku atbalsta dienestam par projekta trešā posma aktivitātēm.

Šī posma īstenošanas gaitā zivju audzētavā „Tome” iegādāta un uzstādīta utilizējamo zivju mazuļu saldēšanas, uzglabāšanas iekārta. 

Zivju audzētavas „Tome” filiālēs:
-    Zivju audzētavā „Pelči” uzstādītas iepriekšējos posmos iegādātās zivju audzēšanas iekārtas un pilnībā pabeigti recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanas darbi. 
-    Zivju audzētavā „Kārļi” pabeigti būvdarbi - „Ūdensvada padeves maģistrāles un ūdens līmeņa regulācijas un filtrēšanas sistēmas ierīkošana. Turpinās dīzeļģenerātora uzstādīšanas darbi. Plānots, ka būvdarbi pilnībā tiks pabeigti š.g.10.septembrī.
-    Zivju audzētavā „Dole” tiek veikti recirkulācijas tipa zivju audzēšanas ceha ierīkošanas darbi un uzstādītas iepriekšējā posmā iegādātās iekārtas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

karli1 karli2 karli3 karli4 karli6

Informācija ievietota 05.09.2013.